Personal /Bioeconomia i governança
Mora Sanjuan, Mireia
Bioproductes i bioeconomia circular
   

Llicenciada en Química per la Universitat Autònoma de Barcelona i amb un Màster en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química per la mateixa universitat. Actualment desenvolupant un doctorat dins el marc de la bioeconomia i l’economia circular buscant compostos de valor afegit en líquids de piròlisi de biomassa.