Personal /Bioeconomia, salut i governança
Plana Bach, Eduard
Política forestal i governança del risc
   
eduard.plana@ctfc.cat
973 48 1752 (227)

Enginyer de forest i màster en gestió de focs forestals per la Universitat de Lleida.

Va finalitzar la seva llicenciatura a la Universitat de Wageningen investigant la dimensió socioambiental dels processos de desforestació als tròpics, el que el va introduir en l'anàlisi i gestió de fenòmens complexos al voltant dels espais forestals i l'ús dels recursos naturals.

Recercador del CTFC des de la seva fase inicial, en l’actualitat és responsable del grup de Política Forestal i Governança del Risc. Entre altres treballs, va desenvolupar el sistema regional de certificació de la gestió forestal sostenible a Catalunya (2001) i la redacció del Pla General de Política Forestal de Catalunya (2014).

Dins les seves especialitats destaca la gestió del risc d’incendis forestals, la governança i comunicació ambiental, i la planificació estratègica dels espais forestals aprofundint en la relació boscos i societat. Ha coordinat i participat en diversos projectes europeus de l’Horitzó 2020 i consultories internacionals com el Pla Forestal Nacional del Líban (Banc Mundial, 2013) o l’Estratègia d’Incendis Forestals de Tunísia (FAO, 2015).

Fou editor de les dues edicions de l’obra "Conservació de la Biodiversitat i Gestió Forestal" (Edicions UB).

És membre fundador de la Fundació Ecologia del Foc i Gestió d'Incendis Pau Costa Alcubierre, vocal de l'Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal, vocal diversos anys de la Xarxa de Custòdia del Territori i president del Projecte Boscos de Muntanya/ Berwaldprojekt Catalunya.

Ha participat en l'organització de múltiples conferències internacionals, seminaris, sessions divulgatives i reportatges periodístics sobre boscos i incendis.

Actualment és professor de diversos màsters universitaris internacionals. 

Plana,  E., Font, M., Serra, M., 2016. Forest fires, guideline for communicators and journalists. eFIRECOM Project. CTFC Editions. 32pp

Plana, E; Font, M; Serra, M., Borràs, M., Vilalta, O. 2016. Fire and forest fires in the Mediterranean; a relationship story between forest and society. Five myths and realities to learn more. eFIREcom project. CTFC editions. 36pp

Plana, E., Font, M., Green, T. (Ed.). 2015. Operational tools and guidelines for improving efficiency in wildfire risk reduction in EU landscapes. FIREfficient Project. CTFC Editions. 83pp

Plana, E. 2011. Integració del risc d’incendis en la planificació forestal territorial i l’ordenació del territori. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 71-72: 69-92

Plana, E. 2011. Cultura del risc i comunicació sobre el foc i la gestió del risc dels incendis forestals. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 71-72: 265-282

Plana, E. 2010. Gestione forestale e prevenzione degli incendi. Analisi economica a scala di paesaggio. Sherwood 166:11-16

Camprodon, J., Plana, E. (Ed.). 2007. Conservación de la biodiversidad, fauna vertebrada y gestión forestal (2a edición revisada y ampliada). Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona. 605pp

Plana, E., de Miguel, S., Domínguez, G. 2004. Gestió forestal i percepció social sobre el paper dels boscos com a eina per al desenvolupament rural. Silvicultura 44:7-8

Domínguez, G., Plana E. 2002. The paradox of Mediterranean forests: between economic profitability and social demands. The Catalan case. En Wiersum, K.F., Elands, B.H.M (Ed.) Nature Forest in society. The Changing role of forestry in Europe: perspective for rural development. Proceedings 2002-02 Forest and Nature Conservation Policy Group. Wageningen University Environmental Sciences. Pp:133-145 

Subscriu-te
al nostre newsletter
Dona't d'alta al nostre newsletter i podràs seguir de primera mà totes les novetats del CTFC.