/ Direcció General
7 membres +
/ Gerència
1 membres +
__ Recursos Humans
2 membres +
__ Serveis Generals i suport a Gerència
10 membres +
__ Gestió econòmica i seguiment de Projectes
7 membres +
/ Direcció adjunta de Recerca
1 membres +
/ Direcció adjunta de Transferència
1 membres +
/ Oficina de promoció de projectes
7 membres +
__ Gestió forestal multifuncional
29 membres +
__ Dinàmica del paisatge i biodiversitat
49 membres +
__ Bioeconomia i governança
40 membres +
11 membres +