La institució

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) és un centre de recerca adscrit a la Generalitat de Catalunya, i s’hi relaciona mitjançant el Departament competent en matèria de boscos.

És un centre CERCA i està acreditat com agent TECNIO per la Generalitat (desenvolupador de tecnologia públic).

A nivell internacional, el CTFC és membre de l’European Forest Institute (EFI), de l’European Mycological Institute (EMI), de l’Association Internationale Forêts Méditeranéennes (AIFM), de l’Association d’Échanges Méditerranéennes pour l’eau, la forêt, l’énergie, et le développement durable des territoires (Échanges Med), del Centre d’Etude et de Développement Durable Euroméditerranéen (CEDDEM) i membre fundador de FORESPIR.

A nivell estatal, és soci de la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF), membre de PEFC i de la Plataforma Tecnològica Forestal Espanyola.  

El CTFC és Agència Nacional EFESC, encarregada de l’acreditació dels centres formadors i examinadors que imparteixen cursos en l’àmbit forestal.

Té concedida la menció de “Human Resources Excellence in Research” de la Comissió Europea, que la reconeix com a institució de recerca europea que promou un ambient de treball favorable i motivador.

Organigrama
La Junta
La Junta és l'òrgan de govern del CTFC, i nomena el director general, que regeix el dia a dia de la institució.
Està formada pels membres següents:

El/la conseller/a del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de boscos, que en serà president/a
Dos representants de la Generalitat de Catalunya

Dos representants de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

Dos representants del Consell Comarcal del Solsonès

Dos representants de la Universitat de Lleida

Dos representants de la Universitat Autònoma de Barcelona

Dos representants de la Diputació de Lleida

Dos representants de la Diputació de Barcelona

Dos representants de la Diputació de Girona

Dos representants de l'Ajuntament de Solsona

El nombre de representats segons el conveni d'adhesió de cada una de les institucions o entitats que es consorciïn en el futur.
Subscriu-te
al nostre newsletter
Dona't d'alta al nostre newsletter i podràs seguir de primera mà totes les novetats del CTFC.