• Socioeconomia
  • Projectes destacats
  • Notícies

La gestió sostenible dels recursos naturals contribueix al benestar social i la fixació de població al territori. Els sistemes forestals i agroforestals acullen diversos usos i funcions, que donen resposta a les diferents demandes socials dels seus gestors i de la població en general.

En l’actual context de canvi global, la bona governança i la bioeconomia es presenten com dos eixos principals sobre els quals articular el desenvolupament socioeconòmic del territori, posant alhora en valor la contribució de la infraestructura verda i de la diversitat dels serveis ecosistèmics dels boscos al desenvolupament local i al benestar de la societat.

Projectes destacats /
EFFECT
EFFECT /

Environmental public goods From Farming through Effective Contract Targetting

logotip CTFC
NOBEL
NOBEL /

Novel business models and mechanisms for the sustainable supply of and payment for forest ecosystem services

logotip CTFC
SINCERE
SINCERE /

Spurring INnovations for forest eCosystem sERvices in Europe

logotip CTFC
POLYFORES
POLYFORES /

Decision Making Support for Forest Ecosystem Services in Europe - Value Assessment, Synergy Effects and Trade-offs

logotip CTFC
Notícies /