Treballa
amb nosaltres

Ofertes en curs
Tècnic/a de suport inventaris micològics i processat de mostres
Tècnic/a de camp - Auxiliar de laboratori
Especialista recercador/a en tractament de dades i anàlisis estadístics
Post-Doctoral offer in multi-objective decision making for biodiversity restoration and ecosystem services provision

Ofertes tancades
Especialista KTT D+I en gestió forestal i sistemes agroforestals
European Project Deputy Coordinator offer
Administratiu/va
Tècnic/a especialista en gestió multifuncional i planificació forestal
Modelling applications & biodiversity big data management
Expert/a en programació i gestió de Bases de Dades
European Project Manager offer
Post-Doctoral offer in forest modelling
Recercador/a en gestió silvopastoral
Tècnic/a en inventari i seguiment de biodiversitat
Post-Doctoral offer in forest hydrology and ecohydrological modelling
Expert/a en gestió de bases de dades i anàlisi d’escenaris forestals
Expert/a en maquinària i aprofitaments forestals
Direcció adjunta de transferència
Recercador/a en estudi de ratpenats
Contractació per la coordinació Centre UNESCO de Reserves de la Biosfera Mediterrànies
Contractació per a la preparació del dossier exempció nitrats