Work
with us
CTFC implements an HR strategy that includes an Equal Opportunity Plan. CTFC counts with the "Human Resources Excellence in Research" (HRS4R) from the European Commission, which recognizes it as a European research institution that promotes a favorable and motivating work environment. The personnel selection procedures follow the principles of the OTM-R.

Ongoing jobs
Expert/a en conservació de la biodiversitat en sistemes forestals
Tècnic/a de suport en Silvopastoralisme
Tècnic/a especialista en treball de camp i tractament/gestió de dades per al monitoreig d’ocells i ratpenats
Expert/a en gestió de dades i coordinador de projectes
Tècnic/a especialista en treball de camp i tractament/gestió de dades per a l’estudi d’ocells
Tècnic/a especialista en treball de camp i tractament/gestió de dades per a l’estudi d’ocells

Closed offers
Contractació per a la preparació del dossier exempció nitrats
Contractació per la coordinació Centre UNESCO de Reserves de la Biosfera Mediterrànies
Recercador/a en estudi de ratpenats
Direcció adjunta de transferència
Expert/a en maquinària i aprofitaments forestals
Expert/a en gestió de bases de dades i anàlisi d’escenaris forestals
Post-Doctoral offer in forest hydrology and ecohydrological modelling
Tècnic/a en inventari i seguiment de biodiversitat
Recercador/a en gestió silvopastoral
Post-Doctoral offer in forest modelling
European Project Manager offer
Expert/a en programació i gestió de Bases de Dades
Modelling applications & biodiversity big data management
Tècnic/a especialista en gestió multifuncional i planificació forestal
Administratiu/va
European Project Deputy Coordinator offer
Especialista KTT D+I en gestió forestal i sistemes agroforestals
Especialista recercador/a en tractament de dades i anàlisis estadístics
Tècnic/a de camp - Auxiliar de laboratori
Tècnic/a de suport inventaris micològics i processat de mostres
Postdoctoral offer on plant isotope studies in Mediterranean Agro-ecosystems
Post-Doctoral offer in multi-objective decision making for biodiversity restoration and ecosystem services provision
Tècnic/a especialista en química analítica