• Incendis forestals i
    altres pertorbacions
  • Projectes destacats
  • Notícies

L’actual context de canvi climàtic fa incrementar el risc dels incendis forestals i altres pertorbacions naturals. Els boscos i les seves funcions ecosistèmiques, però també els assentaments i les infraestructures del territori estan exposats a l’impacte dels incendis d’alta intensitat alhora que el risc d’esdeveniments extrems augmenta.

Des del CTFC treballem en la gestió del risc d’incendi des d’una perspectiva integrada, tan en l’àmbit de l’ecologia del foc, les cremes prescrites, la regeneració post incendi com en la planificació, governança i cultura del risc, amb la finalitat d’aconseguir uns boscos i paisatges més adaptats i resilients a la pertorbació. 

Altres pertorbacions i riscos naturals que afecten als ecosistemes i medi natural com les plagues i malures (processionària del pi,  xancre del castanyer, escaldat del suro  i altres patògens de pinedes i frondoses) , allaus, ventades o inundacions són també objecte del nostre treball.  També prestem atenció a les interaccions entre pertorbacions. Per exemple, els arbres morts per malalties propaguen més els incendis, i les ventades afavoreixen la proliferació de patògens.

Projectes destacats /
4DBIOC
4DBIOC /

Control biològic de malalties forestals

logotip CTFC
GTD
GTD /

Fongs de fusta de vi a Catalunya

logotip CTFC
PREVAIL
PREVAIL /

PREVention Action Increases Large fire response preparedness

logotip CTFC
RECIPE
RECIPE /

REINFORCING CIVIL PROTECTION CAPABILITIES INTO MULTI-HAZARD RISK ASSESSMENT UNDER CLIMATE CHANGE

logotip CTFC
Notícies /