Personal /Bioeconomia, salut i governança
Puy Marimón, Neus
Química forestal, bioproductes i salut humana
   
neus.puy@ctfc.cat
973 48 1752

Doctora en Ciències Ambientals per l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB, 2010). Compta amb experiència professional a diferents departaments d’I+D com a investigadora postdoctoral i gestió de projectes de transferència tecnològica a empreses com Aeris Tecnologías Ambientales SL, Energies Tèrmiques Bàsiques SL, Inèdit Innovació SL i centres de recerca com la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Instituto de Carboquímica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICB-CSIC).

És investigadora vinculada al Departament de Química de la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva línia de recerca es basa en l’obtenció de productes de valor afegit a partir de diferents tipus de biomassa aplicant processos termoquímics, bàsicament torrefacció i piròlisi, en el marc d’una biorefineria i en el context de la bioeconomia i l’economia circular. És també cofundadora i mentora d’Inèdit Innovació SL.

Del Pozo, C., Rego, F.,  Yang Yang, Puy, N., Bartrolí, J., Fàbregas, E., Bridgwater, Anthony V.,  Converting coffee silverskin to value-added products by a slow pyrolysis-based biorefinery process. Fuel Processing Technology, 214 (2021)

Del Pozo, C., Bartrolí,J., Alier, S., Puy, N.,and Fàbregas, E. Production, identification, and quantification of antioxidants from torrefaction and pyrolysis of grape pomace. Fuel Processing Technology, 211 (2020)

Del Pozo, C., Bartrolí,J., Alier, S., Puy, N.,and Fàbregas, E.."Production of antioxidants and other value-added compounds from coffee silverskin via pyrolysis under a biorefinery approach," Waste Manag., vol. 109, pp. 19–27, 2020.

Imeni, S. M., Puy, N., Ovejero, J., Busquets, A. M., Bartroli, J., Pelaz, L., … Colón, J. (2019). Techno-Economic Assessment of Anaerobic Co-digestion of Cattle Manure and Wheat Straw (Raw and Pre-treated) at Small to Medium Dairy Cattle Farms. Waste and Biomass Valorization. 

Del Pozo, C., Bartrolí, J., Puy, N., & Fàbregas, E. (2018). Separation of value-added chemical groups from bio-oil of olive mill waste. Industrial Crops and Products, 125(July), 160–167. 

Llorach-massana, P., Lopez-capel, E., Peña, J., Rieradevall, J., Ignacio, J., & Puy, N. (2017). Technical feasibility and carbon footprint of biochar co-production with tomato plant residue. Waste Management, 67, 121–130. 

Recari, J., Berrueco, C., Puy, N., Alier, S., Bartrolí, J., & Farriol, X. (2017). Torrefaction of a solid recovered fuel (SRF) to improve the fuel properties for gasification processes. Applied Energy, 203, 177–188. 

 

 

Subscriu-te
al nostre newsletter
Dona't d'alta al nostre newsletter i podràs seguir de primera mà totes les novetats del CTFC.