Personal /Bioeconomia i governança
Raddi, Adriano
Aprofitaments fusters i biomassa
   
adriano.raddi@ctfc.cat
973 48 1752 (232)

Doctor en economia forestal i llicenciat en ciències forestals.

Treballa en temes relacionats amb el procés de presa de decisions i l'economia aplicada al sector forestal, des de l'òptica de les primeres baules de la cadena de valor (la biomassa o els productes d'enginyeria forestal), fins a una visió més holística i estratègica.

Actualment, coordina:

·       El projecte Interreg Sudoe PROMOBIOMASSE - Networking for the development of an integrated model for sustainable forest biomass management in a short-circuit, applicable to mountain areas of the SUDOE territory.

·       L’operació Disseny i implementació del Pla Biomassa Km 0 del PECT BCN smart rural

·       Les actuacions relatives a les innovacions en la mecanització dels aprofitaments de zones de pendent del PECT El bosc, primer recurs de l’economia verda.

A més, és el representant del CTFC en el Comitè Gestor de la Biomassa i en la xarxa ERIAFF.