Personnel / Bioéconomie, santé et gouvernance
Raddi, Adriano
Exploitation, mécanisation et biomasse forestière
   
adriano.raddi@ctfc.cat
973 48 1752 (232)

LogForCat. Silvicultura, 84, 16-27, 2021

Paradoxa del foc, grans incendis, prevenció. La situació dels incendis forestals a Catalunya. Silvicultura, 84, 66-71, 2021

La sinistralitat laboral en el sector forestal català. Silvicultura, 82: 26-35, 2020.

Rellegint Keynes: implicacions per a la implementació de la bioeconomia circular. Quaderns agraris, ICEA, 46: 139-146, 2019.

Importància de la biomassa forestal en el mercat dels biocombustibles per a usos energètics. Quaderns agraris, ICEA, 43: 99-121, 2017. 

Tancant el cercle de la bioeconomia. Silvicultura, 73: 32-35, 2016.