Personal /Gestió forestal multifuncional
Torné Solà, Gil
Funcionament i dinàmica del bosc
   

Enginyer forestal per la Universitat de Lleida