Personal /Gestió econòmica i Projectes
Estivill, Laia
   

Llicenciada en Ciències Ambientals

Ha treballat a Protecció Civil de Catalunya i a la unitat tècnica del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) de Bombers. Té experiència en prevenció i planificació de riscos naturals i antròpics, i com a tècnica de guàrdia al Centre de Coordinació d'Operacions de Catalunya. També ha treballat en autoprotecció mitjançant la revisió de la planificació de diferents instal·lacions  (càmpings, edificis d’alta ocupació, indústries, etc.).

Té experiència en projectes europeus H2020 HEIMDALL i FIRE-IN des de la perspectiva dels usuaris finals