Coneixement /Llibres i manuals
Títol:
Gestió adaptativa i naturalística en boscos mixtos mediterranis subhumits: alzinars, castanyedes, rouredes i pinedes
Aquesta publicació es basa en l’experiència i els coneixements adquirits en el marc del projecte LIFE MixForChange, que té com a objectiu augmentar la capacitat adaptativa al canvi climàtic dels boscos mixtos mediterranis subhumits a través del disseny, la implementació i la transferència d’una silvicultura innovadora que mantingui i promogui les funcions ecològiques i socioeconòmiques d’aquests boscos. El projecte s’ha implementat en formacions mixtes dominades per alzina, castanyer, roure i pi, i distribuïdes en quatre àmbits geogràfics de Catalunya —massís del Montnegre i el Corredor, massís del Montseny, serra de Bellmunt-Collsacabra i valls del Ripollès—, en 39 rodals demostratius en un total de 197 ha.

La silvicultura aplicada es basa en la reducció de la competència i la promoció dels peus més vitals, l’augment de la complexitat del bosc (tant pel que fa a espècies com a estructura), la conservació de la biodiversitat i la promoció del valor productiu dels boscos en la diversificació de productes. A més, l’aplicació d’aquesta silvicultura integra principis de gestió naturalística i orientada a l’arbre individual, i promou estructures multiestratificades, un alt nivell de detall en les intervencions, un augment de la presència de planifolis esporàdics, com ara cirerer, freixe, auró, servera, etc., i altres espècies que puguin tenir interès per a la producció de fusta de qualitat o bé des del punt de vista de la biodiversitat (peus llavorers d’espècies escasses, peus amb microhàbitats d’interès, etc.).
Autors:
Coello, J., Piqué, M., Beltrán, M., Coll, L., Palero, N., Guitart, L.
Any:
2022
ISBN:
9788409416486
Institució promotora:
CTFC, Centre de la Propietat Forestal
Subscriu-te
al nostre newsletter
Dona't d'alta al nostre newsletter i podràs seguir de primera mà totes les novetats del CTFC.