Personal /Dinàmica del paisatge i biodiversitat
Aljazairi Lopez, Salvador
Biodiversitat, ecologia funcional i canvi global