Personnel / Direction adjointe transfert
Cano, Francesc
   
francesc.cano@ctfc.cat
973 48 1752 ()

Beltrán, M., Cano, F., Garitacelaya, J., Piqué, M. 2020. Manual de gestió naturalística dels boscos de coníferes del Pirineu. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Solsona

Cuenca, M., Cano, F. 1984. Estudi de les activitats agràries i medi rural al Montseny. Proposta de compensació i millora. Publicació de la Diputació de Barcelona

Cano, F. 1984. Estudi sobre  l’evolució de les propietats fisico-químiques del sòl i absorció pels vegetals de metalls pesats desprès de l’adobament amb fems líquids. Premi d’Investigació Agrària Ferran i Lamich de “La Caixa”