Personnel / Dynamique du paysage et biodiversité
Pou Álvarez, Núria
   
nuria.pou@ctfc.cat
973 48 1752 ()

Brotons, L.; Pou, N.; Herrando, S.; Bota, G.; Villero, D.; Garrabou, J.; Ordóñez, J. L.; Anton, M.; Gual, G.; Recoder, L.; Alcaraz, J.; Pla, M.; Sainz de la Maza, P.; Pont, S. i Pino, J. (2020) Estat de la Natura a Catalunya 2020. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. Barcelona. Disponible a: http://observatorinatura.cat/ 

Pou, N.; Anton, M.; Villero, D.; Lanzas, M.; Bach, J.; Sainz de la Maza, P.; Recoder, L.; Hermoso, V. ; Herrando, S.; Bota, G.; Brotons, Ll. i Pont, S. (2019) Informes d’aplicació de la Directiva Ocells (art.12) i la Directiva Hàbitats (art.17) a Catalunya pel període 2013-2018 i sistema d’informació associat. Generalitat de Catalunya; Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Institut Català d’Ornitologia i Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Disponibles aquí 

Ling, M.; Derochette, L.; Iturribarria, M.; Horlock, M.; Karacsonyi, Z.; Mori, N.; Atxutegi, G.; Bernaola, G.; Bota, G.; Brotons, L.; Cartuccia, A.; Casanovas, P.; Dolman P.; Federiconi, L.;  Gillings, M.; Pou, N.; Rozas M.; Sainz de la Maza, P.; Terneus, A.; Tome, D.; Villero, D.; Vrezec, A. and Zabaglia, C. (2019) Better data, better decisions: increasing the impact of biodiversity information. Funded by the Interreg Europe project “From biodiversity data to decisions: enhancing natural value through improved regional development policies (BID-REX)”. Disponible aquí