Staff / Bioeconomy, health and governance
Moré Palos, Eva
Aromatic and medicinal plants
   
eva.more@ctfc.cat
973 48 1752 (260)

MORÉ, E.; TUGRUL AY, S. 2017. TRUMAP Tibbi ve aromatik bitki yestistiriciliginde iyi uygulamar (TRUMAP Best practices for the cultivation of medicinal and aromatic plants). L 563-2017

MORÉ, E.; CARTANYÀ, J. 2013. Sistema d'organització empresarial dels productors del territori, per a la producció, transformació i comercialització del safrà. Innovació en els sectors agroalimentaris tradicionals a través de millores en processos i productes. Projecte InnovActiva (pdf).

MORÉ, E.; CARTANYÀ, J. 2013. Protocol de producció del cultiu intensiu del safrà. Innovació en els sectors agroalimentaris tradicionals a través de millores en processos i productes. Projecte InnovActiva (pdf).

MORÉ, E.; FANLO, M.; MELERO, R.; CRISTÓBAL, R. 2010. Guía para la producción sostenible de plantas aromáticas y medicinales. Ed. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. pp. 268. ISBN 978-84-693-0106-7

FANLO, M.; MELERO, R.; MORÉ, E.; CRISTÓBAL, R. 2009. Cultivo de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias en Cataluña. 6 años de campos de demostración. Ed. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. pp.79, ISBN 978-84-692-2696-4.

MORÉ,E.; CRISTÓBAL,R. 2009. Cultivo de plantas aromáticas y medicinales. Projecte INTRADER.

MORÉ,E.; MELERO,R. 2009. Recolección silvestre sostenible de plantas aromáticas y medicinales. Projecte INTRADER (pdf)

MORÉ,E.; CRISTÓBAL,R. 2009. Buenas prácticas agrícolas de plantas aromáticas y medicinales. Projecte INTRADER (pdf)

MORÉ,E.; MELERO,R. 2009. Transformación de plantas aromáticas y medicinales. Projecte INTRADER (pdf)

MORÉ,E. 2009. Mercado y comercialización de plantas aromáticas y medicinales. Projecte INTRADER (pdf).