2018BIOREGIONS FORUM
Barcelona, 13 Novembre 2018
Visions, enfocaments i experiències
en bioeconomia circular forestal
Ponents_
Fabio Boscaleri, enginyer forestal, és assessor polític de l'Oficina d’Enllaç de la Regió de la Toscana a Brussel·les. Les seves principals competències són les polítiques ambientals, energètiques i agrícoles. És el coordinador de la Xarxa de Regions europees per a la Innovació en Agricultura, Alimentació i Forestal (ERIAFF) a Brussel·les.
Interessat en projectes de xarxes i innovació, va impulsar la creació d'una associació temàtica sobre High Tech Farming sota la plataforma S3 AGRIFOOD.
És membre de l’European Stakeholders Bioeconomy Panel per al període 2016-2018 i soci en dos projectes actius H2020 CSA: NEFERTITI (Xarxa Europea de Granges Demostració) i ROSEWOOD (Xarxa de Regions Europees per a la Mobilització de la Fusta).
En el seu càrrec anterior al Ministeri d'Agricultura de la Toscana, era responsable de les biotecnologies verdes i membre de la Comissió Interministerial Italiana per a l'avaluació d'organismes transgènics.
Lluís Brotons és doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona (UB). Des del 2015 és Investigador CSIC, i du a terme la seva recerca al CTFC i al CREAF, en el marc de la Unitat mixta InForest entre les dues institucions. Ha treballat en institucions líders a Espanya, Finlàndia, Canadà, Austràlia i França. L'enfocament de la seva recerca té com a objectiu cobrir les necessitats dels sistemes agroforestals terrestres, i es basa en la integració de diferents perspectives que van des de la modelització de l'ecologia, estadística, del paisatge i de la distribució d'espècies fins a la ciència de teledetecció. Estudiar les causes dels canvis en els patrons de diversitat biològica segons el canvi ambiental (abandonament de l’agricultura, fragmentació del paisatge, canvi climàtic, intensificació agrícola i canvis en els règims de pertorbació, com els incendis) permet el desenvolupament i el calibratge crítics i adequats de models de resposta de l’ecosistema a canvis futurs. Actualment està treballant en el projecte ERANET FutureBioecon, que pretén identificar com portar a la pràctica de manera sostenible les polítiques forestals europees vinculades a la bioeconomia.
Francisco José Barreiros Rodrigues de Carvalho és el director d'Amorim Florestal, SA. Des de 1991 a Corticeira Amorim, actualment és membre del Comitè Executiu de la Unitat de Negoci de Matèries Primeres i membre del Consell d'Administració de diverses empreses a Portugal, Espanya, Itàlia, Marroc, Algèria i Tunísia.
Membre de la Junta d'AIFF - Associació per a la Competitivitat de les Indústries Forestals Portugueses i membre del Stakeholder Council de la CITAB - Centre de Recerca i Tecnologies Agroambientals i Biològiques de l'UTAD.
Des de juny de 2009 és l'Ambaixador del projecte Earth Condominium, que té com a objectiu reorganitzar el neighborhood global i obtenir el reconeixement dels sistemes climàtics i oceànics com a patrimoni mundial comú per captar factors que són vitals per a l'economia, considerats externalitats.
Estudiant de doctorat en Ciències de la Gestió, Màster en Màrqueting i Direcció Estratègica per la Universitat de Minho (Portugal) i Llicenciat en Gestió per la mateixa universitat.
Laura Dalmau Pol és Subdirectora general de Planificació Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2008, on coordina i planifica l’execució i seguiment del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014 – 2020.
Anteriorment havia ocupat el càrrec de Responsable de Desenvolupament Rural del 2006 al 2007, coordinant la redacció, negociació i implantació del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007 – 2013 i impulsant el contracte global d’explotació. Entre les mesures del Programa de Desenvolupament Rural sota la seva responsabilitat de gestió, destaquen la millora de la competitivitat agrària, la incorporació de joves agricultors, les mesures agroambientals i agricultura ecològica, i les mesures associades a la metodologia Leader.
És Enginyera Agrònoma per la Universitat de Lleida (1996) i Enginyera Tècnica Agrícola per la Universitat Politècnica de Catalunya (1994). Especialitzada per la seva experiència professional en Desenvolupament Rural.
María Gafo és enginyera forestal, i té un doctorat en Recerca Forestal Avançada per la Universitat Politècnica de Madrid. Va completar els seus estudis a les Universitats de Wageningen (Països Baixos) i Debrecen (Hongria). També té un Diploma d'Estudis Europeus de l'Escola Diplomàtica d'Espanya.
Va començar la seva carrera internacional a la Comissió Europea fent el seguiment de les polítiques mediambientals i de canvi climàtic a la Direcció General d'Energia i Transport i posteriorment a la DG d'Indústria. Posteriorment, va passar a la DG Agricultura i Desenvolupament Rural on va ser Directora del Sector Forestal i Bioeconomia de la Unitat "Medi ambient, silvicultura i canvi climàtic". Actualment és Subdirectora de la Unitat responsable de diversos Programes de Desenvolupament Rural, Inclusió social i banda ampla en aquesta mateixa DG.
Mentre vivia a Espanya, va ser consultora a Arthur Andersen- Garrigues. També va participar en diversos projectes de desenvolupament a Mèxic, Equador i Paraguai.
Lauri Hetemäki és el subdirector de l'Institut Forestal Europeu (EFI) i professor adjunt a la Facultat d'Agricultura i Silvicultura de la Universitat d'Hèlsinki. Té un doctorat en economia per la Universitat d'Hèlsinki.
Hetemäki és responsable de gestionar la labor relacionada amb les polítics científics de l'EFI. Té una àmplia experiència en el treball de suport a la política científica, entre d’altres en el Parlament Europeu, la Comissió Europea i els governs i els parlaments nacionals, així com en la coordinació d'estudis pan-europeus de política científica. És autor de més de 200 publicacions científiques i de divulgació.
Anteriorment, Hetemäki va ser Professor de Prospectiva del Sector Forestal a la University of Eastern Finland, director de Programa de Prospectiva a EFI, i investigador sènior i director de projectes de l'Institut finès de recerca forestal. Ha estat investigador sènior visitant en la Haas Business School de la Universitat de Califòrnia, Berkeley; a l'Institut Internacional d'Anàlisi de Sistemes Aplicats (IIASA), Laxenburg, Àustria; i a l'Oficina Australiana d'Economia Agrícola i de Recursos, Canberra. Hetemäki és membre de la Reial Acadèmia Sueca d'Agricultura i Silvicultura.
Teresa Jordà Roura és Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Llicenciada en Història Moderna i Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona. Alcaldessa de Ripoll (2003-2011). Ha treballat en la política municipal durant 19 anys, fins que el 2017 es va acomiadar de l’Ajuntament. Entre d’altres, ha treballat a la Federació de Municipis de Catalunya portant polítiques culturals i també treballant pel municipalisme al SOC. També ha estat vicepresidenta de la Fundació Eduard Soler de Ripoll i presidenta de la Fundació Guifré. El 2011, Teresa Jordà fa el salt a la política estatal i passa a encapçalar la llista de Girona al Congrés dels Diputats, i des de llavors, ha ocupat un escó a la cambra baixa. En total, els gironins i gironines li han atorgat la seva confiança durant tres legislatures (2011, 2015 i 2016).
Višnja Košćak és gerent sènior de projectes per Styrian Woodcluster (Holzcluster Steiermark) i les seves 150 companyies sòcies, des de 2005. Desenvolupa i implementa projectes al llarg de tota la cadena de valor de la indústria de la fusta, en el camp de la internacionalització, la innovació i la transferència de coneixement.
Va treballar i coordinar diversos projectes finançats per la CE (FP7, ETC SEE, IEE, INTERREG, etc.) i col·labora com a consultora sènior en nombrosos projectes d'intel·ligència de mercat per organismes de desenvolupament internacionals (com EBRD i ADA) i entitats privades. Pel que fa a l’educació i a la promoció internacional de la fusta, entre 2005 i 2013, va ser responsable en nom de proHolz Àustria de l'organització d'activitats de promoció a Europa central i sud-oriental, augmentant l'ús de fusta de recursos regionals, sostenibles i renovables.
Va estudiar Administració de sistemes d'informació a la Universitat de Zagreb, Facultat d'organització i informàtica en Varaždin (Croàcia). Té un màster en informàtica.
Waldemar Kütt és el director de la Unitat d’Estratègia de Bioeconomia a la Direcció de Bioeconomia de la DG Recerca i Innovació de la Comissió Europea, que coordina els programes de recerca i la política estratègica de bioeconomia. Del 2012 al 2014 va ser director de la Unitat de Bioproductes i Processament en la mateixa Direcció. De maig de 2008 a novembre de 2014 va ocupar diversos càrrecs com a expert sènior, director adjunt i director de gabinet del Gabinet dels Comissionats de Recerca Potočnik i Geoghegan-Quinn. Les seves responsabilitats principals van incloure el nou Programa marc de recerca i innovació Horitzó 2020, amb un pressupost de 80 mil milions d'euros. Es va incorporar a la Direcció General de Recerca de la Comissió Europea el 1997 i des d'aleshores ha coordinat activitats i polítiques relacionades amb la innovació, PIME, DPI, finances, transferència de tecnologia i bioregions. És doctor en física per la Universitat Tècnica d'Aachen, Alemanya.
Tanja Lepistö és la directora de projecte d’Smart Arctic Forest Network, que té com a objectiu la promoció internacional dels coneixements en silvicultura àrtica de Lapònia. En la xarxa, les parts interessades reforcen l'ús sostenible dels boscos en la gestió forestal, els productes naturals i l'ecoturisme.
En la darrera dècada, ha coordinat i treballat en diversos projectes relacionats amb la bioenergia i el desenvolupament empresarial de petites i mitjanes empreses.
El 2010 va escriure un manual per a emprenedors i consultories sobre la producció d’estella forestal de qualitat. El 2016, va liderar el grup d'experts que va editar el llibre de treball de recomanacions oficials sobre el subministrament de fusta per a energia. Del 2011 al 2015 va formar part del grup de seguiment de l'estratègia energètica del Consell de la Regió d'Oulu. El 1999 i el 2001 va treballar per a grups internacionals de recerca al Canadà, a Newfoundland i al Quebec.
Té un màster en ecologia forestal per la Universitat d'Hèlsinki.
Marco Marchetti és professor titular (catedràtic de gestió i conservació forestal), director del Laboratori d'Ecologia Forestal i Geomàtica i vicerector de la Universitat d'Estudis de Molise (Itàlia). L’any 2007 va ser nomenat Director del Departament de Ciència i Tecnologies per el Medi Ambient i el Territori, i el 2012 Director del Departament de Biociències i Territori. Des de 2009 és membre del Consell Assessor Científic de l’EFI (president de 2012 a 2014), i nou membre del Consell per al període 2017-2020. Des de 2016 és president de la Societat Italiana d'Ecologia Forestal i Silvicultura (SISEF) i del Centre d'Investigació per a Àrees Interiors i Apenins (ArIA). Des del 2017, és president de l'Associació Italiana de Societats de Ciència Agrícola (AISSA). Té una llarga experiència en el camp del monitoratge de las observacions de la Terra i dels recursos naturals, adquirida a través de la col·laboració amb diverses institucions nacionals i internacionals, com la supervisió científica dels processos d'actualització de CLC i la participació en FP7, H2020, LIFE i INTERREG, així com en diversos projectes nacionals. La seva recerca actual se centra principalment en l'inventari de múltiples recursos, en la gestió i planificació del bosc i de l’ús del sòl, en mapping multiescala i l’avaluació dels serveis ecosistèmics i de la biodiversitat, en particular pel que fa al Capital Natural i les àrees protegides, i el desenvolupament de camins sostenibles innovadors per a les zones rurals a través de la valorització dels recursos ambientals.
Andreu Mas-Colell és Catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i fundador de la Barcelona Graduate School of Economics. Conegut per la seva monografia The Theory of general economic equilibrium: A Differentiable Approach, és un expert internacional de microeconomia. També és coautor, amb M. Whinston i J. Green, del llibre de postgrau Microeconomic Theory.
És membre de l’Econometric Society i en va ser president el 1993. El 1997 va ser elegit Foreign associated de la National Academy of Sciences i Foreign Honorary Member de l’American Economic Association. Ha estat Sloan Fellow i Guggenheim Fellow. De 1999 a 2005 va ser membre del Comitè Executiu de l'International Economic Association i el 2006 va ser President de l'European Economic Association. Ha estat secretari general del Consell Europeu de Recerca de juliol de 2009 a agost de 2010. És Doctor Honoris Causa per les universitats d'Alacant, de Toulouse, HEC (París) i la Universitad Nacional del Sur (Argentina). Ha estat guardonat diverses vegades, entre d’altres amb el Premi Rey Juan Carlos d'Economia, el Premi Nacional d’Investigació Pascual Madoz i el Premi Fundació BBVA Fronteres del Coneixement en Economia, Finances i Gestió d'Empreses, compartit amb Hugo Sonnenschein.
El professor Mas-Colell també ha format part diverses vegades del Govern de Catalunya. En la darrera ocasió, del 2010-2016, va ser Conseller d'Economia i Coneixement.
Bittor Oroz Izagirre és Viceconseller d'Agricultura, Pesca i Política Alimentària del Govern Basc des de desembre de 2012. Enginyer Agrònom per la Universitat Pública de Navarra. Professor associat a la Universitat Pública de Navarra, al departament d'Enginyeria Rural i Projectes (1997-2004).
Ha treballat com a Tècnic de promoció i desenvolupament rural i litoral a la societat pública Mendikoi, més endavant anomenada Itsasmendikoi (2000-2011). També ha treballat com a Coordinador de l'àrea de projectes i serveis de suport de la Fundació Hazi (2012).
Alcalde d'Ataun (2003-2011). Entre d'altres, ha estat membre de la Comissió executiva d'EUDEL (2007-2011), membre de la Comissió permanent del Consell escolar d'Euskadi (2008-2011), membre de la Comissió interinstitucional de cooperació al desenvolupament (2009-2011), membre del Consell assessor per a la protecció de la natura (Naturzaintza) (2008-2011), President de la Comissió de municipis rurals de EUDEL (2007-2011) i membre de la Comissió executiva del consorci Haurreskolak (2005-2011). També Burukide del Guipúscoa Buru Batzar (2012) i membre de la comissió de l'Obra social de Kutxabank (2012).
Felipe Ortega Schlingmann és enginyer en Indústries agrícoles, Agroalimentàries i Forestals. Actualment treballa a la Divisió d'Agronegocios i Desenvolupament Rural a la Direcció de Projectes del Banc Europeu d'Inversions. Aquesta divisió és responsable de donar suport a les unitats operatives en els aspectes tècnics, econòmics, mediambientals i socials de les propostes d'inversió en bioeconomia. També defineix les estratègies i polítiques de préstecs sectorials i estableix les subvencions de finançament en els sectors rellevants per a la Divisió basant-se en els objectius prioritaris de préstec dels bancs.
Ortega, amb nacionalitat espanyola i alemanya, va estudiar Enginyeria Agrícola a la Universitat Politècnica de Madrid. És doctor en Agronomia per la Universitat de Bonn i MBA per l'IESE-Universitat de Navarra. Abans d'incorporar-se al BEI, va treballar durant més de 15 anys en recerca, desenvolupament i innovació agrícola, microbiològica i química tant en el sector públic com en el privat. Va ocupar diversos càrrecs de supervisió i gestió d'activitats tècniques a E.I. DuPont de Nemours, Inc. en la seva divisió de productes agrícoles.
Des del 2008 treballa a la Direcció de Projectes del Banc Europeu d'Inversions (BEI), centrant-se en les activitats de préstec a favor de la bioeconomia. Del 2011 al 2014 va treballar a la Unitat d'Assessorament Tècnic NER300 del BEI que va donar suport tècnic i econòmic a la Comissió Europea en l’esquema NER300.
Christian Patermann és exdirector de la Comissió Europea. Des de l’any 1996 fins al 2003, va ser director de Medi Ambient, Sostenibilitat i Clima i posteriorment, fins el 2007, director d'Agricultura, Alimentació, Silvicultura, Pesca i Biotecnologia de la Direcció General de Recerca i Tecnologia de la EU. Durant l'últim període, va introduir el concepte de bioeconomia al VII Programa Marc, conegut en aquell moment com a Coneixement basat en la Bioeconomia a Europa.
Abans va ser subdirector general del Ministeri alemany de Recerca i Ciència. Entre altres funcions, va ser director del Gabinet i portaveu.
És advocat, i ha estudiat Economia a Alemanya, Suïssa i Espanya.
Es va jubilar a finals de 2007 i des de llavors assessora governs i empreses sobre el desenvolupament d'una bioeconomia. També és membre del primer Bioökonomierat alemany, el Consell de Bioeconomia, que assessora al govern alemany.
Álvaro Picardo és assessor tècnic de la direcció general de Medi Natural de la Junta de Castilla y León (Espanya), on coordina el programa de mobilització de recursos forestals i desenvolupa polítiques forestals i projectes d'innovació. A més de treballar en la mobilització de la fusta, ha contribuït a la recuperació de l'activitat de la resina a Espanya i a la creació de 1.000 llocs de treball en aquest camp. Ha creat un programa regional per a recursos micològics, que inclou noves regulacions de selecció i comercialització de bolets. Va participar en el Pla 42, de prevenció en incendis forestals a través de l'acció social a nivell local, que integrava les pastures de ramaderia en la gestió forestal sostenible.
La seva carrera internacional inclou la creació de la Xarxa de Boscos Model del Mediterrani i l’assessorament al Pla Forestal de la Patagònia a l'Argentina.
Anteriorment, havia treballat durant 15 anys com a tècnic territorial, gestionant boscos públics al nord d'Espanya.
Risto Poutiainen és el Region Mayor de la regió de Carèlia del Nord (est de Finlàndia). Es va graduar a la Universitat de Tecnologia d'Hèlsinki en Enginyeria (Master of Science). Ha estat al càrrec d'estratègies regionals i activitats internacionals de la regió des de mitjans de la dècada de 1990.
És un apassionat defensor de Carèlia del Nord sense energies fòssils, i un líder de la iniciativa de regions forestals europees recentment establerta.
Donatella Spano és la consellera de Protecció del Medi Ambient de Sardenya i presidenta de la Comissió de Medi Ambient i Energia de la Conferència Italiana de Regions. Professora titular i coordinadora científica del programa de doctorat en Agrometeorologia i Ecofisiologia dels ecosistemes agrícoles i forestals de la Universitat de Sassari.
Participa activament en activitats de recerca europees i internacionals sobre l'avaluació de l'impacte del canvi climàtic i la modelització en l'àmbit agrícola i forestal.
És membre del Comitè Estratègic del Centre Euromediterrani de Canvi Climàtic i Membre Fundadora i presidenta electa de la Societat Italiana de Ciències del Clima (2013).
Antoni Trasobares és el director del CTFC des de desembre de 2016, i el responsable d’implementar l‘estratègia per esdevenir un centre de recerca forestal de referència al sud d’Europa.
Va ser director general de Medi Natural i Biodiversitat del DARP de la Generalitat de Catalunya des del febrer de 2013 al febrer de 2016. Durant aquesta etapa, es va aprovar el Pla general de política forestal de Catalunya i es van activar diverses mesures per promoure la bioeconomia a nivell regional, entre d’altres, la utilització de fusta local en rehabilitació i en construcció d'edificis públics, l’Estratègia de govern per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal, i un nou model de gestió i agrupació de l’oferta pels boscos públics.
També ha treballat en consultoria privada i en projectes de recerca i transferència europeus en gestió forestal i del medi natural.
És Doctor en Gestió i Economia forestal per la Universitat de Joensuu (Finlàndia).
Jari Voutilainen és vicepresident sènior de Relacions Corporatives al Grup Metsä, grup precursor en bioeconomia i economia circular que utilitza fusta procedent de boscos del nord gestionats de manera sostenible.
És doctor en economia per la Facultat de Negocis i MSc. (Tech) de la Facultat de Tecnologia de la Universitat d'Aalto (Hèlsinki).
Des d'abril de 2018 dirigeix l'equip de Relacions Corporatives del Grup Metsä i n’és el representant en els grups d'interès nacionals i europeus. També representa el Grup Metsä en diferents associacions del sector. Anteriorment va ser vicepresident sènior de Logística del grup. Té una àmplia experiència en la indústria minera, del metall i d’electrònica de consum.
Georg Winkel és el responsable de l'Oficina a Bonn de l'Institut Forestal Europeu i del Programa de recerca sobre la Resiliència. També és professor associat de la Facultat de Medi Ambient i Recursos Naturals de la Universitat de Freiburg i professor associat cooptat de la Facultat d'Agricultura de la Universitat de Bonn. També està adscrit a la Universitat de Yale (Faculty Associate). Els seus principals interessos i competències d'investigació són la recerca interdisciplinar i transdisciplinar relacionada amb temes forestals i ambientals.
Ha liderat i ha contribuït a diversos projectes de recerca europeus. Ha escrit més de 100 publicacions, 54 d'elles són publicacions científiques. És molt actiu en la interfície política-ciència i ha impartit més de 150 presentacions acadèmiques durant la seva carrera.