2018BIOREGIONS FORUM
Barcelona, 13 Novembre 2018
Visions, enfocaments i experiències
en bioeconomia circular forestal
Objectius_

El Fòrum abordarà els següents temes:

  • Desenvolupament de les estratègies regionals de bioeconomia
  • Construcció de la bioeconomia en Estratègies d'Especialització Intel·ligent i Plans de Desenvolupament Rural
  • Creació d'un entorn normatiu habilitador, inclòs un millor accés al finançament i al desenvolupament del mercat
  • Enfortiment dels ecosistemes de recerca, desenvolupament i innovació.
  • Integració de la biodiversitat i dels serveis ambientals a la bioeconomia
  • Avaluació dels impactes de les polítiques i regulacions nacionals i de la UE
  • Visió, comunicació i implicació de la societat en la bioeconomia

 

El Fòrum combinarà sessions plenàries que mostraran els enfocaments regionals reeixits i grups de treball temàtics, per facilitar el treball en xarxa i l'intercanvi de coneixements sobre temes específics.

 

Públic Objectiu_
Responsables polítics regionals, empresaris, científics, mitjans de comunicació, societat civil i representants d'ONG.