2018BIOREGIONS FORUM
Barcelona, 13 Novembre 2018
Visions, enfocaments i experiències
en bioeconomia circular forestal
Antecedents_

L'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible té com a objectiu millorar el benestar, la prosperitat i la justícia social de l'ésser humà, tot garantint la protecció sostenible del planeta i dels seus recursos naturals. Demana canvis fonamentals en la forma en què les nostres societats produeixen i consumeixen els béns i serveis per mitigar el canvi climàtic, reduir els residus i la contaminació i afrontar l'esgotament dels materials fòssils i no renovables. La bioeconomia circular és un element clau en aquesta transformació de la societat. Les ciutats i les regions europees tenen l'oportunitat i la responsabilitat d'implementar avantatges competitius per aprofitar els recursos naturals disponibles i satisfer les demandes de la societat.


Les regions europees són molt diverses i es diferencien a nivell dels recursos naturals, de la disponibilitat de la biomassa i de les estructures econòmiques. En conseqüència, la bioeconomia adopta formes diferents en cada regió, mitjançant una combinació innovadora i adaptada de capacitats de producció i de processament de biomassa, de desenvolupaments agroecològics, d’infraestructures verdes i de solucions basades en la natura. Amb freqüència, però, els reptes als quals s'enfronten les regions són similars i es pot aprendre molt de l’intercanvi d’experiències entre elles.

 

En aquest context, el FÒRUM DE BIOECONOMIA FORESTAL DE LES REGIONS (BIOREGIONS FORUM), organitzat pel Govern de Catalunya i coorganitzat pel CTFC, l’EFI, la Regió de Carèlia del Nord (Finlàndia), l’ERIAFF i el Comitè de les Regions, oferirà l'oportunitat de compartir coneixements i experiències entre les regions i els actors, en la interrelació política-ciència-societat.

 

Aquest fòrum es complementa amb el Biocities Forum, que tindrà lloc l’endemà, 14 de novembre, a Fira Barcelona, en el marc de l’Smart City Expo World Congress.

 

Compta amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”.