Solsona, 8 i 10 de Novembre de 2018
Sala d'actes del Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)
Situació actual i reptes de futur