Personal /Bioeconomia i governança
Puy Marimón, Neus
Bioeconomia
   

Doctora en Ciències Ambientals per l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB, 2010). Compta amb experiència professional a diferents departaments d’I+D com a investigadora postdoctoral i gestió de projectes de transferència tecnològica a empreses com Aeris Tecnologías Ambientales SL, Energies Tèrmiques Bàsiques SL, Inèdit Innovació SL i centres de recerca com la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Instituto de Carboquímica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICB-CSIC).

És investigadora vinculada al Departament de Química de la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva línia de recerca es basa en l’obtenció de productes de valor afegit a partir de diferents tipus de biomassa aplicant processos termoquímics, bàsicament torrefacció i piròlisi, en el marc d’una biorefineria i en el context de la bioeconomia i l’economia circular. És també cofundadora i mentora d’Inèdit Innovació SL.

Imeni, S. M., Puy, N., Ovejero, J., Busquets, A. M., Bartroli, J., Pelaz, L., … Colón, J. (2019). Techno-Economic Assessment of Anaerobic Co-digestion of Cattle Manure and Wheat Straw (Raw and Pre-treated) at Small to Medium Dairy Cattle Farms. Waste and Biomass Valorization. 

del Pozo, C., Bartrolí, J., Puy, N., & Fàbregas, E. (2018). Separation of value-added chemical groups from bio-oil of olive mill waste. Industrial Crops and Products, 125(July), 160–167. 

Llorach-massana, P., Lopez-capel, E., Peña, J., Rieradevall, J., Ignacio, J., & Puy, N. (2017). Technical feasibility and carbon footprint of biochar co-production with tomato plant residue. Waste Management, 67, 121–130. 

Recari, J., Berrueco, C., Puy, N., Alier, S., Bartrolí, J., & Farriol, X. (2017). Torrefaction of a solid recovered fuel (SRF) to improve the fuel properties for gasification processes. Applied Energy, 203, 177–188. 

Artigues, A., Puy, N., Bartrolí, J., & Fábregas, E. (2014). Comparative assessment of internal standards for quantitative analysis of bio-oil compounds by gas chromatography/mass spectrometry using statistical criteria. Energy and Fuels, 28(6), 3908–3915. 

Martínez, Juan D., Veses, A., Mastral, A. M., Murillo, R., Navarro, M. V., Puy, N., … García, T. (2014). Co-pyrolysis of biomass with waste tyres: Upgrading of liquid bio-fuel. Fuel Processing Technology, 119, 263–271. 

Martínez, Juan Daniel, Puy, N., Murillo, R., García, T., Navarro, M. V., & Mastral, A. M. (2013). Waste tyre pyrolysis – A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 23, 179–213.