Formulari de descàrrega / Formulario de descarga

Aquestes dades tenen com a objectiu constituir un registre del nombre de descàrregues i el perfil dels usuaris que accedeixen a la descàrrega del llibre, sense cap altra implicació. Estos datos tienen como objetivo constituir un registro del número de descargas y perfil de los usuarios que acceden a la descarga del libro, sin ninguna otra implicación

Nom / Nombre :

Lloc de residència / Lugar de residència :

Ocupació principal / Ocupación principal :

Interés per les plantes aromàtiques i medicinals / Interés por las plantas aromáticas y medicinales:

En disposició a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, us informem de què si no ens comuniqueu el contrari, les vostres dades  seran incloses al nostre fitxer. Teniu el dret d'accedir a la informació que  us afecta, recopil·lada al nostre fitxer, rectificar-la en el cas de ser errònia o cancel·lar-la, i tanmateix oposar-se al seu tractament. En disposición a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, os informamos que de no comunicar lo contrario, vuestros datos se incluirán en nuestro fichero, con el objetivo de mandaros información de nuestros cursos. Tenéis el derecho de acceder a la información que os afecta, recopilada en nuestro fichero, rectificarla, en el caso de ser errónea, o cancelarla y asimismo oponeros a su tratamiento.