Net4Forest: Xarxa de coneixement per a boscos privats eficients

Start: 01-09-2018 - End: 31-08-2021
Project Reference: 2018-1-SI01-KA202-047016
EU Grant: 326460 EUR
Programme: Erasmus+
Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Action Type: Strategic Partnerships for vocational education and training
Website:
http://www.gozdis.si/projekti/net4forest-mreza-znanja-za-ucinkovitejse-gospodarjenje-z-zasebnimi-gozdovi-/

Xarxa de coneixement per a boscos privats eficients (Net4Forest) és el projecte Erasmus +, que va començar el 01.09.2018 i durarà tres anys. Inclou institucions d’Eslovènia, Estònia, Letònia, Suècia i Espanya. L’organització coordinadora és l’Institut Forestal Eslovè (SFI), altres organitzacions implicades són el Centre de Suport per a la Cooperació amb Propietaris Forestals (Letònia), el Centre Forestal Privat Estonià (Estònia), la Universitat Sueca de Ciències Agrícoles (Suècia) i el Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (Espanya).

L’objectiu principal d’aquest projecte és dotar de recursos als formadors i els propietaris forestals sobre maneres de millora de l'eficiència de les propietats forestals . La gran majoria de boscos europeus són de propietat privada i, per tant, una gran part del volum de fusta prové d'aquestes. Tot i que hi ha molta literatura científica a la UE sobre la comercialització eficaç de productes forestals, així com de l'avaluació dels sistemes, hi ha un gran dèficit en informació, directrius i materials de formació per a l’educació pràctica. L’objectiu d’aquest projecte és fer que les decisions que els propietaris privats preguin siguin adequades i elaborades professionalment i que estiguin dotades de coneixement per augmentar els ingressos del seu bosc, preservant l’aspecte ambiental i a través de la participació de professionals de diversos països.

L’objectiu d’aquest projecte és intercanviar experiències, coneixements, exemples de bones pràctiques i formar materials innovadors i a l’abast del públic, cosa que permetrà als formadors i propietaris forestals adquirir coneixements adequats per a una gestió forestal eficient. Els principals resultats del projecte (manual, directrius pràctiques, kit d’eines d’aprenentatge, exemples de bones pràctiques) es presentaran als grups objectiu mitjançant esdeveniments organitzats, es publicaran a les pàgines web dels socis del projecte i a d'altres canals de comunicació.

  • HANDBOOK

  • FLYER

  • POSTER

GUIA PRÁCTICA PARA LA GESTIÓN FORESTAL ADAPTADA A LOS INCENDIOS FORESTALES

GOOD PRACTICE EXAMPLE 1 (spanish translation)

GOOD PRACTICE EXAMPLE 2 (spanish translation)

INTELLECTUAL OUTPUT 1: Adapted prevention management of wild fires in private forests

INTELLECTUAL OUTPUT 2: Gestión de prevención adaptada a los grandes incendios forestales para bosques privados

INTELLECTUAL OUTPUT 3: TOOLKIT – Joint Forestry Plan managing tool

INTELLECTUAL OUTPUT 5: Forest Management in the Catalan country (report from the Catalan week sessions)

Minutes from the Catalan week sessions

NOTÍCIES NETFORESTS


El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.