DATA ACTUALITZACIÓ: 05/12/2016

 

 

 

Des del CTFC, per donar compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, incorporem aquest apartat a la web, on hi trobareu tota la informació sobre la nostra institució, per fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d’aquesta Llei.

Cas que vulgueu posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol aclariment o per més informació, ho podeu fer a l'adreça transparencia@ctfc.cat

Solsona, juny de 2015