Personal /Bioeconomia i governança
Plana Bach, Eduard
   
eduard.plana@ctfc.cat
973 48 1752 (227)

Plana, E., Font, M., Serra, M., Garcia, J. 2016. Forest fires; guidelines for communicators and journalists. Efirecom project. CTFC Editions. 32pp.

Plana, E., Martín, D., Font, M., Serra, M., Molina, D. 2015. Wildfire risk communication and governance: managing societal involvement and multi-stakeholder cross-sectoral planning. En

Plana, E., Font, M., Green, T. (Ed.). Operational tools and guidelines for improving efficiency in wildfire risk reduction in EU landscapes. FIREfficient Project. CTFC Editions. Pp: 19-25

Plana, E., Font, M. 2015. Cost effective assessment of wildfire risk mitigation strategies. En Plana, E., Font, M., Green, T. (Ed.). Operational tools and guidelines for improving efficiency in wildfire risk reduction in EU landscapes. FIREfficient Project. CTFC Editions. Pp: 26-30

Plana, E. 2011. Integració del risc d'incendis en la planificació forestal territorial i l'ordenació del territori. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 71-72: 69-92

Plana, E. 2011. Cultura del risc i comunicació sobre el foc i la gestió del risc dels incendis forestals. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 71-72: 265-282

Plana, E. 2010. Gestione forestale e prevenzione degli incendi. Analisi economica a scala di paesaggio. Sherwood 166:11-16

Camprodon, J., Plana, E. (Ed.). 2007. Conservación de la biodiversidad, fauna vertebrada y gestión forestal (2a edición revisada y ampliada). Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona. ISBN: 978-84-475-3165-3. 605 pàgines.

Plana, E., de Miguel, S., Domínguez, G. 2004. Ruralidad y percepción social sobre el papel de los bosques como herramienta de desarrollo rural. A G. Domínguez, E. Plana, M. Pecurul, S. de Miguel  (Eds.) Bosques y sociedad. Actas del V Fòrum de Política Forestal. Solsona, 16-18 de julio de 2003. 512 pàgines. Pàgs: 455-66

Plana, E. (Ed). 2004. Incendis forestals, dimensió socioambiental, gestió del risc i ecologia del foc. Xarxa ALINFO CT2001-00061. Solsona, DL: L-501/2004. 144 pàgines