Net4Forest: Xarxa de coneixement per a boscos privats eficients

Start: 01-09-2018 - End: 31-08-2021
Project Reference: 2018-1-SI01-KA202-047016
EU Grant: 326460 EUR
Programme: Erasmus+
Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Action Type: Strategic Partnerships for vocational education and training
Website:
http://www.gozdis.si/projekti/net4forest-mreza-znanja-za-ucinkovitejse-gospodarjenje-z-zasebnimi-gozdovi-/

Xarxa de coneixement per a boscos privats eficients (Net4Forest) és el projecte Erasmus +, que va començar el 01.09.2018 i durarà tres anys. Inclou institucions d’Eslovènia, Estònia, Letònia, Suècia i Espanya. L’organització coordinadora és l’Institut Forestal Eslovè (SFI), altres organitzacions implicades són el Centre de Suport per a la Cooperació amb Propietaris Forestals (Letònia), el Centre Forestal Privat Estonià (Estònia), la Universitat Sueca de Ciències Agrícoles (Suècia) i el Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (Espanya).

L’objectiu principal d’aquest projecte és dotar de recursos als formadors i els propietaris forestals sobre maneres de millora de l'eficiència de les propietats forestals . La gran majoria de boscos europeus són de propietat privada i, per tant, una gran part del volum de fusta prové d'aquestes. Tot i que hi ha molta literatura científica a la UE sobre la comercialització eficaç de productes forestals, així com de l'avaluació dels sistemes, hi ha un gran dèficit en informació, directrius i materials de formació per a l’educació pràctica. L’objectiu d’aquest projecte és fer que les decisions que els propietaris privats preguin siguin adequades i elaborades professionalment i que estiguin dotades de coneixement per augmentar els ingressos del seu bosc, preservant l’aspecte ambiental i a través de la participació de professionals de diversos països.

L’objectiu d’aquest projecte és intercanviar experiències, coneixements, exemples de bones pràctiques i formar materials innovadors i a l’abast del públic, cosa que permetrà als formadors i propietaris forestals adquirir coneixements adequats per a una gestió forestal eficient. Els principals resultats del projecte (manual, directrius pràctiques, kit d’eines d’aprenentatge, exemples de bones pràctiques) es presentaran als grups objectiu mitjançant esdeveniments organitzats, es publicaran a les pàgines web dels socis del projecte i a d'altres canals de comunicació.

  • HANDBOOK

  • FLYER

  • POSTER

NOTÍCIES NETFORESTS


El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.