Institució

El CTFC, amb seu a Solsona (Lleida) va néixer l’any 1996 en forma de consorci participat pel Consell Comarcal del Solsonès, la Universitat de Lleida, la Diputació de Lleida, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació,  i la Generalitat de Catalunya. La seva dinàmica ha estat caracteritzada per un creixement que fa que avui en dia, la institució compti amb prop d’un centenar de professionals en plantilla entre científics, tècnics, becaris i personal d’administració, i que compti amb el suport d’administracions, institucions i empreses que col•laboren en el seu dia a dia.

L’activitat del CTFC no es restringeix únicament a la recerca competitiva, sinó que la transferència de tecnologia i del coneixement i la formació, que representen un important volum de la seva activitat, valoritzen els seus resultats. La transferència de tecnologia en forma de convenis amb el teixit privat i les administracions públiques es complementa amb l’organització de seminaris pel gran públic i agents del sector (gestors, propietaris, tècnics, administració i científics, etc.) a nivell nacional i internacional, contribuint a la transferència d’aquest coneixement i a la generació de debat. En l’àmbit de la formació, l’activitat del CTFC abraça des de la formació de base per a treballadors fins la formació contínua i la formació especialitzada en forma de postgraus i màsters.

Missió:
Contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural, per mitjà de la recerca, la formació i la transferència de tecnologia i el coneixement a la societat amb l’ànim d’esdevenir un centre de referència en l’àmbit nacional i internacional pel prestigi i per l’excel·lència de la seva activitat en el món forestal i de desenvolupament rural.

Visió:
Ser un centre de referència a nivell local, nacional i internacional en els àmbits forestal i del desenvolupament rural, de prestigi reconegut per l’excel·lència de la seva activitat.

Organigrama

Organigrama CTFC

 

Membres de la junta del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

La Junta del CTFC està formada per dos representants de cadascuna de les entitats que formen el consorci. En aquests moments, formen part de la Junta:

Presidenta:

 • Hble. Sra. Meritxell Serret i Aleu

-Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació :

 • Sra. Montserrat Barniol i Carcasona, vocal
 • Sr. Ferran Miralles i Sabadell, vocal

-Consell Comarcal del Solsonès:

 • Sr.  Josep Caelles  i Subirana, vocal
 • Sr. Francesc Xavier Mas i Pintó, vocal

-Diputació de Lleida:

 • Il·ltre. Sr. Eloi Bergós i Farràs, vocal
 • Il·ltre. Sra. Rosa Maria Mora i Valls, vocal

-Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació :

 • Sr. Arcadi Navarro i Cuartiellas, vocal
 • Sr. Francesc Subirada i Curcó, vocal

-Universitat de Lleida:

 • Dr.  Albert Sorribas  i Tello, vocal
 • Dr.  Francisco García  Pascual, vocal