Staff / Landscape dynamics and biodiversity
Guixé Coromines, David
Biodiversity and Animal Conservation
   
david.guixe@ctfc.cat
973 48 1752 (228)

Biologist UB 

Master of Biology Conservation UB

Guixé, D. i Llobet, T. 2017. Fauna i flora dels Pirineus. Brau edicions. 2017

Camprodon, J. & Guixé, D. (ed.). 2016. Conservació de les teixedes mediterrànies. Manual de bones pràctiques. CTFC. 2016

Guixé, D, Sort, F i Vilaseca, M. 2014. Territori de Masies. Patrimoni Natural al sud del Solsonès. Paisatge, flora, fauna i espais d’interès. L’arada, Creativitat Social, sccl i Grup de Natura del Solsonès Centre d’Estudis Lacetans. 2014

Camprodon, J., Guixé, D. i Soler, J. Espais urbans. Manual de gestió d’hàbitats per la fauna vertebrada. Diputació de Barcelona & Obra Social “La Caixa”. 221 pp. 2012

Guixé, D. 2010. Els mamífers carnívors d’Andorra. Tècniques de mostreig, atles de distribució, conservació, abundància i requeriments ambientals dels carnívors als Pirineus.  Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural núm. 17. ICHN-CTFC. 2010

Guixé, D. (ed.), Nicolau, J., Larruy, X., Colell, J., Rocaspana, R., Mañas, D. i Devis, J. El Medi Natural del Solsonès. Vegetació, flora, fauna vertebrada i espais d’interès. 2008. CTFC. Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona. 2008

Guixé, D., Rodríguez, M. & Rocaspana, R. Arbres i arbredes singulars del Solsonès. Catàleg d’arbres monumentals i singulars, arbredes i formacions vegetals d’interès natural. CTFC. 2006