Línies / prioritats

Els recursos forestals desenvolupen un important paper com a font de rendes per al territori sovint des del comerç de proximitat d’un producte renovable i sostenible que fa créixer l’economia verda del país. Sectors emergents com la comercialització de la biomassa forestal ofereixen l’oportunitat de mobilitzar un recurs que fins ara quedava fora del mercat pel seu escàs valor, a la vegada que permet al consumidor i a les entitats promotores participar activament en disposar de boscos més saludables i menys vulnerables als incendis forestals. Els avenços en els aprofitaments forestals i en la tecnologia dels productes permet consolidar usos tradicionals com la mobilització de la fusta, i explora noves aplicacions innovadores en el camp dels productes biotecnològics.

  • Seguiment, anàlisi i innovació als aprofitaments forestals
  • Biomassa forestal com a font d’energia
  • Mobilització de fusta
  • Bio-based productes
  • Productes fusters
  • Certificació tecnològica de productes forestals
  • Eines de suport a la mobilització de recursos forestals

Projectes actuals en què s'està treballant

BIO4ECO BIO4ECO: Sustainable regional bioenergy policies: a game changer
Projectes biomassa BIOEFI: Desarrollo de sistemas de combustión de biomasa forestal de alta eficiencia y bajas emisiones contaminantes integrables en un entorno urbano. Socis de Projecte: ATTSU (coordinador del projecte) i CTM (Centre tecnològic de Manresa)
INFRES: Innovative and effective technology and logistics for forest residual biomass suply in the EU
MARIE: Towards Energy Efficiency Improvment in the Existing Mediterranean Buildings.
PROFORBIOMED: Promoción de la biomasa forestal en el Mediterráneo.
BIOMASSTRADECENTRE II: Development of biomass trade and logistics centres for sustanaible mobilisation of local woods biomass resources
Evaluación adaptativa, productiva y tecnológica de materiales de Juglans sp., de Prunus avium y de Fraxinus sp. para su uso en producción de madera. Desarrollo de metodologías para selección/caracterización  precoz de nuevos materiales
Woodtech
ORGEST
PIRINOBLE

 

 

 

 
 

Equip de Treball

Beltrán Barba, Mario

Coello Gómez, Jaime

Garriga Serra, Fermí

Navarro Maroto, Pere Josep

Piqué Nicolau, Míriam

Raddi, Adriano

Ribes Besalú, Narcís

Vericat Grau, Pau

Notícies / blogs